Carte identitate

Important

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (fotocopie şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În cazul în care uzufructuarul  sau persoana care are drept de habitaţie viagera asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia de primire în spaţiu dată de nudul proprietar /cumpărător.

Dacă nudul proprietar/ cumpărătorul solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului sau a persoanei în favoarea căreia s-a instituit dreptul de abitaţie.


Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate şi se prezintă un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct, declaraţia de primire în spaţiu este dată de uzufructuar; dacă se prezintă un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de abitaţie viageră, este necesar atât acordul cumpărătorului cât şi al persoanei care are drept de abitaţie.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL