Transcrieri

Redobândire cetățenie - Transcriere act căsătorie - nu au avut niciodată domiciliul în România


În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18.01.2018 cetățenii care au redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare civilă al ORICĂRUI MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ  de pe teritoriul României inclusiv București 
sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului-pt vizualizare-click aiciATENȚIE!

Dosarele NU se pot depune prin mandatar, se depun PERSONAL de către titularii actelor, reprezentanții legali ai minorilor, moștenitorii în cazul certificatelor de deces.

Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

  
Acte necesare:

Dovada redobândirii cetățeniei române(Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;

Certificat de căsătorie - original și copie;

Certificatele de naștere ale soților - original și copie xerox;

Cărțile de identitate și pașapoartele soților - original și copie xerox;

Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales; 

Taxa de 12 lei - se achită la casieria Stării Civile;

Taxa de 40 lei către Consiliul Județean Iași - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX.

 

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL