Transcrieri

Redobândire cetățenie - Transcriere act naștere - nu au avut niciodată domiciliul în România


În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18.01.2018 cetățenii care au redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare civilă al ORICĂRUI MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ  de pe teritoriul României inclusiv București 
sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.
Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului-pt vizualizare-click aici


ATENȚIE!

Dosarele NU se pot depune prin mandatar, se depun PERSONAL de către titularii actelor, reprezentanții legali ai minorilor, moștenitorii în cazul certificatelor de deces.

Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

  

În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit cetățenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;

Certificat de naștere - original și copie;

Cartea de identitate și pașaportul solicitantului - original și copie xerox;

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie xerox;

Taxa de 12 lei - se achită la casieria Stării Civile;

Taxa de 40 lei către Consiliul Județean Iași - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX, cod fiscal 4540712

 

În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și sunt trecuți în certificatul de cetățenie al părinților, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie în care să fie specificat și numele minorului și data nașterii acestuia) - original și copie xerox;

Certificat de naștere minor - original și copie;

Certificatele de naștere, cărțile de identitate și pașapoartele părinților - original și copie xerox;

Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul) - original și copie xerox;

Taxa de 12 lei - se achită la casieria Stării Civile;

Taxa de 40 lei către Consiliul Județean Iași - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX, cod fiscal 4540712

 

 ATENȚIE!!!


Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetățean român) 

 

 


Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL