DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Diverse

dlep iasi

Extrasele multilingve

Serviciul de Stare Civilă eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privnd naşterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care (...)

28.04.2022

dlep iasi

Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European si al consiliului

    Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeana și de modificare a Regulamentului (UE) nr.1024/2012         Regulamentul (UE) 1191/2016   (...)

21.03.2019

dlep iasi

Schimbare de nume / prenume pe cale administrativă

ACTE NECESARE    PENTRU PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL Cerere adresată directorului publicaţiei Monitorul Oficial, vizată în prealabil de Starea Civilă.Formularul se obține de la Birourile de preluare anunțuri ale Monitorului Oficial;   CEREREA SE POATE DEPUNE LA SERVICIUL DE STARE CIVILĂ DUPĂ 30 DE ZILE DE LA PUBLICAREA ANUNȚULUI ÎN MONITORUL OFICIAL Exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui;   (...)

07.02.2014

dlep iasi

Anexa 9 privind menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă

Anexa 9 oferă informaţii cu privire la menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă. ACTE NECESARE Certificat naştere; Act identitate; Sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul; Taxă de procesare dosar 20 lei - modalități plată - click aici În cazul în care titularul nu se poate prezenta • Procură specială în care să fie precizată expres întinderea mandatului; • Copie act (...)

10.05.2011

dlep iasi

Divorţ pe cale administrativă

Cine şi unde poate solicita desfacerea căsătoriei pe cale administrativă ? Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat: - de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau - de pe raza ultimei locuinţe comune În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că: a. sunt de acord cu desfacerea căsătoriei; b. (...)

18.03.2011

dlep iasi

Anexa 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

Succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.   Moştenitorul/împuternicitul trebuie să cunoască numele, prenumele şi adresa tuturor moştenitorilor, precum şi bunurile care aparţin defunctului (conţinutul masei succesorale).   ACTE NECESARE   - Certificat deces în original; - Act identitate declarant (moştenitor direct) în original; - Certificat de naștere declarant în original; - Certificat de căsătorie declarant (...)

22.03.2011

dlep iasi

Livret de familie

ACTE NECESARE Certificat căsătorie / naştere mamă / tată, după caz;   Acte identitate soţi / părinte, după caz;   Certificat /e naştere copil/copii;   Sentinţă desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul;   Certificat deces soţ / soţie, dacă este cazul;   Documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, (...)

04.04.2011

diverse de la 1 la 7 din 7
<<<1>>>

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text