DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Diverse

Anexa 9 privind menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă


Anexa 9 oferă informaţii cu privire la menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă.

ACTE NECESARE


Certificat naştere şi copie xerox;

Act identitate şi copie xerox;

Sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;

Taxa de procesare dosar 14 lei, achitată la Casieria Stării Civile.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta

• Procură specială în care să fie precizată expres întinderea mandatului;

• Copie act identitate mandatar.
 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text