DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Transcrieri

dlep iasi

Transcriere - naștere înregistrată în străinătate

 ATENȚIE!   Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului atașat    Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.   Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.    Nu se transcrie certificatul de căsătorie concomitent cu transcrierea certificatului de naștere al titularului. Acte (...)

07.02.2014

dlep iasi

Transcriere - căsătorie încheiată în străinătate

ATENȚIE! Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului atașat Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile. Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați. Nu se transcrie certificatul de căsătorie concomitent cu transcrierea certificatului de naștere al titularului. Certificatele de naștere ale minorilor vor (...)

07.02.2014

dlep iasi

Transcriere - deces înregistrat în străinătate

ATENȚIE! Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului atașat Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 zile. Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați. Acte necesare: Certificatul de deces original simplu/apostilat/supralegalizat eliberat de autoritățile din străinătate - original; Traducerea certificatului (...)

07.02.2014

dlep iasi

Redobândire/dobândire cetățenie -Transcriere act naștere

  ATENȚIE ! Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise concomitent cu transcrierea certificatului de căsătorie al părinților, în baza programării online.   Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, (...)

07.02.2014

dlep iasi

Redobândire/dobândire cetățenie -Transcriere act căsătorie

  ATENȚIE ! Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului atașat Certificatul de căsătorie se transcrie concomitent cu transcrierea certificatului de  naștere al titularului. Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise împreună cu transcrierea certificatului de căsătorie al părinților, în baza unei singure programări.       (...)

07.02.2014

transcrieri de la 1 la 5 din 5
<<<1>>>

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text