DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Termeni si conditii

1. ACCEPTAREA CONDITIILOR

www.dlep-iasi.ro este site-ul oficial al Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor a municipiului Iasi (denumit în continuare DLEP IASI).

Folosirea în cadrul www.dlep-iasi.ro a oricarei aplicatii electronice (ca de ex. programarea casatoriilor - denumit în continuare "aplicatie") presupune acceptarea în totalitate a termenilor si conditiilor expuse mai jos.

Termenii si conditiile pot fi schimbate în orice moment de catre administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fara notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizeaza, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile privind utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând si navigând pe acest site, Utilizatorii accepta, de facto, termenii de utilizare descrisi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa înceteze accesarea site-ului, respectiv sa se prezinte la ghiseu.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul sectiunilor sale, site-ul www.dlep-iasi.ro ofera Utilizatorilor informatii, acte normative, reglementari privind actele si faptele de stare civila, respectiv cartea de identitate; dar si anunturi, stiri referitoare la diverse evenimente organizate în municipiul Iasi.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul site-ului www.dlep-iasi.ro, un serviciu electronic reprezinta un serviciu sau o resursa oferita prin Internet cu scopul de a îmbunatati comunicarea între cetateni si DLEP Iasi.

Exista trei tipuri de servicii electronice oferite de www.dlep-iasi.ro:

1. servicii de informare, care asigura cetatenilor, presei sau altor factori interesati acces usor si eficient la informatii, facilitând consultarea documentelor emise în domeniul evidentei persoanei sau stare civila; astfel se asigura o mai mare transparenta si o mai buna întelegere a activitatilor DLEP Iasi;

2. servicii de comunicare ("Contact si Sugestii si reclamatii"), care permit un mai bun contact cu cetatenii, cu societatea civila si cu alti factori interesati, asigurând mecanisme de feedback, cu scopul de a modela proiectele, politicile si activitatile DLEP Iasi.

3. serviciile on-line de programare a casatoriilor, transcrierilor si pentru obtinerea unui nou act de identitate permit fixarea locatiei, datei si orei-dupa caz, de catre cetatenii care doresc încheierea casatoriei sau obtinerea actului de identitate, comod si practic, de acasa.

3. NEANGAJAREA RASPUNDERII

DLEP Iasi întretine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informatii privind activitatile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informatii sa fie corecte si oferite la timp.

Daca sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora.

Cu toate acestea, DLEP Iasi nu îsi asuma nicio raspundere cu privire la informatia de pe acest site. Informatia oferita:

- este exclusiv de natura generala si nu se raporteaza la cazuri particulare;

- nu este în mod obligatoriu atotcuprinzatoare, completa, corecta sau actualizata;

- poate contine legaturi web spre alte site-uri asupra continutului carora DLEP Iasi nu detine niciun control si pentru care nu îsi asuma nicio responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele si actele normative publicate pe hârtie de catre organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îsi asuma nicio raspundere în cazul în care anumite informatii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, sterse sau nu pot fi stocate pe server-ele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îsi asuma nicio raspundere pentru consecintele care pot aparea datorita întârzierii, pierderii sau inexactitatii informatiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate în cadrul site-ului pe propria raspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informatiilor furnizate, Utilizatorii accepta ca Administratorul va fi absolvit de orice raspundere.

Notiunea de neangajare a raspunderii nu se rasfrânge si asupra obligatiei DLEP Iasi de a respecta legislatia în vigoare si nu poate exclude obligatiile DLEP Iasi impuse de lege.

4. REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declara urmatoarele:

- va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;

- va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de alta natura) pentru functionarea în bune conditii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în functionare, sau imposibilitati de accesare de catre Utilizatori, pe o perioada nedeterminata de timp, din orice motive;

- pe masura aparitiei unor situatii noi de orice natura ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica conditiile si termenii de utilizare.

5. LIMITARI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îsi asuma nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de catre Utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

6. DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI

© 2011 DLEP Iasi

Reproducerea materialelor de pe site este autorizata, cu mentionarea sursei si în limitele prevazute de legislatia drepturilor de autor si a drepturilor conexe în vigoare.

În cazul în care este nevoie de obtinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligatia de a obtine acest acord anuleaza autorizatia mai sus mentionata.

Restrictia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicata acolo unde este cazul.

7. INFORMATII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informatii cu caracter personal. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului si/ sau posibilitatea de al contacta.

Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, C.N.P., adresa, numere de telefon), adresa de e-mail.

DLEP Iasi va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Unele informatii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrari de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, actualizata).

Prin accesarea si navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.

8. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate contine legaturi web sau trimiteri catre alte aplicatii electronice considerate de DLEP Iasi utile în ceea ce priveste continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul DLEP Iasi. În cazul utilizarii acestor legaturi web sau trimiteri, se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.

DLEP Iasi nu poate garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe site-ul sau.

Administratorul îsi rezerva dreptul de a modifica în orice moment continutul acestui acord, fara notificarea prealabila a Utilizatorului. În cazuri exceptionale, Administratorul îsi rezerva dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text