DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Comunicate de presa

Puteţi face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online#1

Puteţi face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online


Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online pe siteul ANCPI - click aici pentru eliberarea extrasului


Înainte de a solicita extras vă rugăm citiți cu atenție:
NOTĂ: Extrasul de carte funciara trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;


Solicitantul actului de identitate/persoana care primeşte în spaţiul de locuit solicitantul, trebuie să figureze în extrasul de carte funciară ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă.

IMPORTANT:

În cuprinsul Extrasului trebuie să fie menționată și adresa completă a imobilului!

În cazul existenței unui drept de uz/habitație/uzufruct eliberarea actului de identitate/înscrierea reşedinţei la acea adresă se poate face NUMAI cu declarația de primire în spațiu a uzuarului/habitantului/uzufructuarului.


În cazul în care în extrasul de carte funciară figurează doar dreptul de proprietate asupra unui teren, pe care a fost construit un imobil cu destinaţia de locuinţă, fără ca aceasta să fie intabulată, este necesar să se prezinte şi autorizaţia de construire însoţită de procesul-verbal de recepţie in original si copie.

În cazul în care există mai mulţi proprietari (inclusiv în situaţia în care proprietarii sunt soţ soţie) pentru ca o terţă persoană să îşi stabilească domiciliul / reşedinţa la adresa respectivă este suficient acordul unuia dintre proprietari.

ATENȚIE:

NU se poate stabili domiciliul / reşedinţa la adresa unui imobil cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (exemplu: uscător, garaj, sediu firmă, punct de lucru, spațiu comercial, etc).


NU constituie dovada adresei de domiciliu următoarele documente:

  • antecontactul/promisiunea de vânzare-cumpărare
  • testamentul
  • certificatul de atestare fiscală
  • zdelcă sau chitanța de mână
  • certificatul de nomenclatura stradală.

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text