Programare Online Transcrieri

Înainte de a vă programa citiți Regulamentul de organizare a activității de transcrieri.

 

FOARTE IMPORTANT: Depunerea dosarelor de transcriere se face numai în baza programării online. Programarea nu se constituie în dosar de transcriere.

 

Înainte de completarea programării, solicitantul trebuie să se asigure că deţine toate actele și documentele prevăzute de lege. Documentele care trebuie atașate programării se vor scana / fotografia individual.

Documentele atașate vor fi depuse la data programată, împreună cu celelalte documente prevăzute de lege, în vederea transcrierii.

Înainte de completarea programării, solicitantul trebuie să se asigure că deţine toate actele și documentele prevăzute de lege.

Documentele care trebuie atașate programării se vor scana / fotografia individual.  

Documentele atașate vor fi depuse la data programată, împreună cu celelalte documente prevăzute de lege, în vederea transcrierii.

 

Solicitantii vor selecta din rubrica ” Sunt / am calitatea de…” una din cele 3 variante dupa cum urmează:

a) Cetățean român născut în România, cu domiciliul în Iași – această calitate trebuie să o aibă titularul actului, părintele/reprezentantul legal al minorului, ruda/persoana îndreptățită sau decedatul în cazul transcrierii certificatului de deces. În cazul transcrierii certificatului de căsătorie ”titularul” actului este unul dintre soți care întrunește condițiile menționate.

► CITEŞTE REGULAMENT

 

b) Cetățean român născut în străinătate, cu domiciliul în municipiul Iași- această calitate trebuie să o aibă titularul actului, părintele/reprezentantul legal al minorului, ruda/persoana îndreptățită sau decedatul în cazul transcrierii certificatului de deces. În cazul transcrierii certificatului de căsătorie ”titularul” actului este unul dintre soți care întrunește condițiile menționate.

► CITEŞTE REGULAMENT

 

c) Am redobândit/dobândit cetățenia română și vreau certificate românești – varianta aceasta va fi selectată de persoanele care au redobândit/dobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea  nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată,  și nu dețin certificate de stare civilă sau acte de identitate românești (pașaport, carte de identitate).

► CITEŞTE REGULAMENT

 

d) NOU - Am permis de ședere pe termen lung / permanent în mun. Iași și am dobândit / redobândit cetățenia română – varianta aceasta va fi selectată de persoanele care au redobândit/dobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată, și dețin permis de ședere pe termen lung / permanent în municipiul Iași. 

 ► CITEŞTE REGULAMENT

 

Neprezentarea la data programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele atașate la programare și prezentate la ghișeu (certificatul/extrasul de stare civilă,actul de identitate) şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la nulitatea programării.

 

 

Cetățenii români care au dobândit / redobândit cetățenia română și nu dețin act de identitate / pașaport românesc pot solicita transcrierea certificatului de stare civilă și în următoarele localități: Alba Iulia, Arad, Pitești, Bacău, Oradea, Bistrița, Botoșani, Brașov, Brăila, Primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, Buzău, Reșița, Călărași, Cluj-Napoca, Constanța, Sfântu Gheorghe, Târgoviște, Craiova, Galați, Giurgiu, Târgu Jiu, Miercurea Ciuc, Deva, Slobozia, Iași, Baia Mare, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Mureș, Piatra Neamț, Slatina, Ploiești, Satu Mare, Zalău, Sibiu, Suceava, Alexandria, Timișoara, Tulcea, Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Focșani

 

FOARTE IMPORTANT: PENTRU FINALIZAREA PROGRAMĂRII ESTE NECESAR SĂ CONFIRMAȚI MESAJUL PRIMIT ÎN CĂSUȚA DE EMAIL

Sistemul de programare on-line pentru perioada următoare se deschide joi, 29 Iunie 2023 începând cu ora 13:00 și va fi funcțional întreaga perioadă.

 
ATENȚIE: Programările neonorate nu vor fi reprogramate!

Pentru suport tehnic: it@dlep-iasi.ro


Prin continuarea procedurii de programare on-line sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

 

ATENȚIE!
Din cauza numeroaselor solicitări pot exista întârzieri în primirea mailurilor de confirmare a programării de aproximativ 240 minute.

 

Completați captcha pentru a accesa programările.


!!!ATENŢIE!!!!!!ATENŢIE!!!
📑 Programarea trebuie validată din email!
📑 Atenție la corectitudinea și concordanța documentelor atașate!
📑 Vă revine întreaga responsabilitate pentru corectitudinea documentelor atașate la programare.
📑 Nu dăm curs cererilor de verificare a documentelor înainte de depunerea dosarelor de transcriere.
Am înţeles şi sunt de acord.
Am luat la cunostinţă despre faptul că neprezentarea tuturor actelor necesare atrage nulitatea programării efectuate

captcha


 

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: