DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Noutăţi

dlep iasi

Deplasări în comune cu stația mobilă

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Iaşi va desfăşura, în perioada următoare, activități în sprijinul locuitorilor din mediul rural.  - VOINEȘTI - 28.09.2023 - de la ora 9:30 - GOLĂIEȘTI - 05.10.2023 - de la ora 09:30  - TOMEȘTI - 05.10.2023 - de la ora 13:00 - PROBOTA - 12.10.2023 - de la ora 09:30 - ȚIGĂNAȘI - 12.10.2023 - de la ora 12:30 - ȚUȚORA - 17.10.2023 - de la ora 09:30 - POPRICANI - 19.10.2023 - de la ora 09:30 - TRIFEȘTI (...)

18.09.2023

dlep iasi

Anunț informativ - privind înregistrarea mai multor persoane la o adresă

INTERDICȚIA  ÎNSCRIERII ÎN ACTUL DE  IDENTITATE A  UNEI ADRESE DE DOMICILIU, DACĂ ÎN R.N.E.P. SUNT  ÎNREGISTRATE MAI MULT DE  10 PERSOANE LA ADRESA RESPECTIVĂ ȘI EXCEPȚIILE INSTITUITE DE LEGIUITOR   ART. 28  din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare:   (4) Nu poate fi înscrisă (...)

01.08.2023

dlep iasi

Anunț informativ - noi reglementări privind înscrierea reședinței

Temei legal: Art. 31  -  32 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ART. 31 (1) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. (2) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, (...)

01.08.2023

dlep iasi

Informații utile pentru românii din Diaspora

Pentru a veni în sprijinul românilor plecați în străinătate am întocmit un ghid de informații/răspunsuri utile la cele mai frecvente întrebări.- click aici Vă rugăm citiți cu atenție !

24.07.2023

dlep iasi

Termene eliberare acte de identitate și vize de reședință

Conform Dispoziţiei nr. 3382622/19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I. termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare. Începând cu data de 04.08.2023 termenul de eliberare, acolo unde nu sunt necesare verificări suplimentare, este:   - carte de identitate (...)

14.07.2023

dlep iasi

Informare - dată expirare acte identitate - 03.08.2031

De la data începerii proiectului cărții electronice de identitate (02.08.2021) și până la finalizarea implementării acestuia la nivelul întregii țări, toate cărțile de identitate simple se vor emite cu termen maxim de valabilitate 03.08.2031. Acest termen este reglementat de art. 5 al. 1  din REGULAMENTUL (UE) 2019/1157 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor (...)

19.06.2023

dlep iasi

Modalități de depunere a cererii pentru actul de identitate

Accesul pentru depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face DOAR pe bază de programare - nu se mai eliberează bonuri de ordine. Modalitățile de programare sunt următoarele:   1.ONLINE pe siteul www.dlep-iasi.ro »Detalii aici«   2.TELEFONIC la nr. 0747.227.968 (între 08:45-09:30). Programările sunt valabile DOAR PENTRU ZIUA ÎN CURS  și se fac în limita intervalelor disponibile ATENȚIE: La programările telefonice (...)

03.08.2021

dlep iasi

În atenția persoanelor care doresc actul de identitate ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași eliberează acte de identitate și înscrie mențiunea de stabilire a reședinței în acestea NUMAI  PENTRU SOLUȚIONAREA UNOR CAZURI DEOSEBITE (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate), întâlnite la nivelul județului Iași și care nu pot (...)

02.08.2022

dlep iasi

Eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea cetăţenilor şi nu din oficiu

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea cetăţenilor şi nu din oficiu de către autorităţile române abilitate. Astfel, în situaţia intervenirii unor modificări în statutul civil (casătorie, divorţ, schimbare nume pe cale administrativă, etc.), în cazul schimbării domiciliului, a pierderii, furtului actului de identitate sau în alte situaţii reglementate de art. 19 din O.U.G. (...)

25.01.2023

acasa de la 1 la 10 din 38

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text