DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

dlep iasi

Informaţii generale despre actul de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate. Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere (...)

18.03.2011

dlep iasi

Termenul de eliberare a cărții de identitate

  Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de până la 30 de zile.  Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful S.P.C.L.E.P. Termenele maxime de eliberare, acolo unde nu implică verificări suplimentare, sunt:     - cărți de identitate - 7 zile* - vize de reședință - 3 zile* - cărți de identitate provizorii - 3 zile*     *dacă nu sunt necesare verificări (...)

10.05.2021

dlep iasi

Important - dacă este prevăzut în contract dreptul de uzufruct/habitație

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (fotocopie şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu. În cazul în care uzufructuarul  sau persoana care are drept de habitaţie viagera asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia de primire în spaţiu dată de nudul proprietar (...)

26.11.2014

dlep iasi

ACTE NECESARE - Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE-Expirare perioadă valabilitate-Schimbare domiciliu-Modificare date stare civilă-Altele

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ÎN CAZUL în care la data depunerii cererii solicitantul NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI - pentru acte necesare click aici În cazul expirării termenului de valabilitate se poate solicita un nou act cu 6 luni înainte, cel aflat în termen (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ÎN CAZUL în care la data depunerii cererii solicitantul NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI - pentru acte necesare click aici ACTE NECESARE*   Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate. 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate se (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Dobândire cetăţenie română

ACTE NECESARE*: Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate. 1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate- se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu 2.Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Schimbare domiciliul din străinătate în România

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.   IMPORTANT: Pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face numai pe bază de programare online la Biroul 6 - click aici ATENŢIE: Conform art.63 alin.1 din H.G.295/2021, cererea pentru schimbarea domiciliului (...)

18.03.2011

dlep iasi

ATENȚIE! Depunerea cererii LA EVIDENȚA PERSOANELOR SE FACE DOAR prin PROGRAMARE ON-LINE/TELEFONICĂ

Modalități de depunere a cererii pentru eliberarea actului de identitate - click aici     - Accesul în sediu se face prin intrarea principală în Iulius Mall și va fi permis numai la ora programată. - Recomandăm listarea cererii și completarea înainte de a veni la sediu. - Recomandăm plata taxelor prin SMS sau on-line pe platforma ghiseul.ro - click aici - Actele se prezintă în (...)

21.05.2020

dlep iasi

ACTE NECESARE - Persoane majore care nu au avut act de identitate

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.   Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular (...)

18.03.2011

carte identitate de la 1 la 10 din 14

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text