DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

Important - dacă este prevăzut în contract dreptul de uzufruct/habitație

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (fotocopie şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În cazul în care uzufructuarul  sau persoana care are drept de habitaţie viagera asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia de primire în spaţiu dată de nudul proprietar /cumpărător.

Dacă nudul proprietar/ cumpărătorul solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului sau a persoanei în favoarea căreia s-a instituit dreptul de abitaţie.


Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate şi se prezintă un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct, declaraţia de primire în spaţiu este dată de uzufructuar; dacă se prezintă un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de abitaţie viageră, este necesar atât acordul cumpărătorului cât şi al persoanei care are drept de abitaţie.

IMPORTANT DE ȘTIUT:

Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu.


În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reședinței este obligatoriu consimțământul unuia dintre proprietarii spațiului de locuit;


În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile;


În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text