DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

ACTE NECESARE-Expirare perioadă valabilitate-Schimbare domiciliu-Modificare date stare civilă-Altele


Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.ÎN CAZUL în care la data depunerii cererii solicitantul NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI - pentru acte necesare click aici


În cazul expirării termenului de valabilitate se poate solicita un nou act cu 6 luni înainte, cel aflat în termen de valabilitate rămânând în posesia titularului până la emiterea noii cărţi de identitate.


ACTE NECESARE*:

*Actele se prezintă în ORIGINAL - 
nu se acceptă copii legalizate


1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;

2. Actul de identitate 


3. Certificatul de naştere 
(original şi fotocopie)


4. Certificatul de căsătorie (original şi fotocopie) în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor

sau 

- Hotărârea de divorţ
 definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ însoţit de Convenția privind stabilirea domiciliului minorului (original şi fotocopie)

Dispoziţia 
în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă (original și copie), respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul.

5. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original)

6. Dovada adresei de domiciliu 

Extras online de carte funciară în cazul imobilelor intabulate emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii 


SAU


- Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ - detalii click aici - (original și fotocopie)


SAU


- Adeverință de la registrul agricol (ROL) 


Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi copie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public(valabilă 3 luni), la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate(valabilă 6 luni) sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.


7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - 
se poate achita:

SMS la nr 7530 - detalii click aici

ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro
(necesită listare sau transmisă pe email: sms@dlep-iasi.ro)


- NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.
Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate.
Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text