Carte identitate

dlep iasi

ACTE NECESARE - Persoane majore care nu au avut act de identitate

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.   Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular (...)

18.03.2011

dlep iasi

Termenul de eliberare a cărții de identitate

  Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de până la 30 de zile.  Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful S.P.C.L.E.P. Termenele maxime de eliberare, acolo unde nu implică verificări suplimentare, sunt: - cărți de identitate - minim 20 de zile calendaristice* - vize de reședință - 5 zile lucrătoare* - cărți de identitate provizorii - 3 zile lucrătoare*   *dacă nu sunt necesare (...)

10.05.2021

dlep iasi

În atenţia românilor din diaspora care doresc să obţină un nou act de identitate

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar cartea de identitate se eliberează titularului. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească (...)

07.05.2018

dlep iasi

REGULI la eliberarea actului de identitate

Actul de identitate se eliberează DOAR SOLICITANTULUI. Prin excepție, eliberarea actului se poate face altei persoane DOAR ÎN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE. Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a solicitat primul act de identitate la împlinirea 14 ani se face DIRECT ACESTUIA și nu părintelui sau reprezentantului legal. Prin excepție, eliberarea către un terț se poate face doar cu procura specială  dată de minor și asistat de către părinți (...)

14.05.2021

carte identitate de la 11 la 14 din 14

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: