DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

ACTE NECESARE - Persoane majore care nu au avut act de identitate


Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

ACTE NECESARE*

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

 

Cererea pentru eliberarea actului de identitate:


- se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

Certificatul de naştere (
original şi fotocopie)

Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu - click aici (original şi fotocopie)

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.

 

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

1.prin SMS la nr 7530 - detalii aici

2.ONLINE pe www.ghiseul.ro (necesită listare)

3.NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului

Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate


 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text