DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

ACTE NECESARE - Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani


Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.


ACTE NECESARE*

 

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

 
- Cererea pentru eliberarea actului de identitate se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către acesta şi de către părinte sau de reprezentantul său legal

- Certificatul de naştere al minorului (original şi fotocopie)

- Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal - document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu

- Certificatul de căsătorie al părinţilor (original și fotocopie)

În cazul în care părinții sunt divorțați se va prezenta, după caz:

- Hotărârea de divorţ definitivă+irevocabilă (original și fotocopie) 
sau
-
Certificatul de divorţ însoţit de Convenția privind stabilirea domiciliului minorului (original și fotocopie)
sau
În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost investită cu formulă executorie(exequator) -  (original și fotocopie)

sau

- Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie)


În cazul în care se solicită stabilirea domiciliului minorului la o altă adresă decât cea prevăzută în Hotărârea/Convenția de încredințare a minorului, este necesar acordul scris al celuilalt părinte dat la ghișeu în fața lucrătorului de evidență sau la notar sau la misiunea diplomatică-după caz.  


- Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

1.prin SMS la nr 7530 - detalii click aici

2. ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro (necesită listare sau transmisă pe email: sms@dlep-iasi.ro)


3.
NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.


IMPORTANT  

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.


Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate
 

 

 

 

  

Atașamente

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text