Carte identitate

ACTE NECESARE - Schimbare domiciliul din străinătate în România


Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.  IMPORTANT: Pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face numai pe bază de programare online la Biroul 6 - click aici


ATENŢIE: Conform art.63 alin.1 din H.G.295/2021, cererea pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România se depune personal, nu prin procură specială.

 

 

 

ACTE NECESARE*

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

 

Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

 

- se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 2 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original si fotocopie); pentru   paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră (original şi fotocopie)

Certificatul de naştere (original şi fotocopie) 

Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei   informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - click aici (original şi fotocopie)

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita prin SMS sau pe www.ghiseul.ro (necesită listare), la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei. 

 După caz:

Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi fotocopie)

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original şi fotocopie) 

Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi fotocopie)

Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi fotocopie)Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

 

 

 
La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

 


În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecatoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie, recunoscută de o instanţă din România.

 

Dacă minorii care îşi schimbă domiciliul din străinătate in România deţin paşapoarte româneşti, este necesară prezentarea acestora în vederea anulării şi restituirii.

 Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: