Carte identitate

Termenul de eliberare a cărții de identitate

 

Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de până la 30 de zile.  Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful S.P.C.L.E.P.


Termenele maxime de eliberare, acolo unde nu implică verificări suplimentare, sunt:


- cărți de identitate - 10 zile lucrătoare*

- vize de reședință - 5 zile lucrătoare*

-
cărți de identitate provizorii - 3 zile lucrătoare*

 

*dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

PENTRU A VERIFICA STADIUL SOUȚIONĂRII CERERII - click aici


NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului în regim de urgenţă.

Pentru cazuri temeinic justificate, se poate reduce termenul de soluţionare numai pe bază de audienţă on-line prin completarea formularului de audiență.

Pentru eliberarea actelor de identitate într-un termen mai mic decât cel afișat este obligatorie atașarea documentelor justificative.


ATENȚIE: Răspunsul cu privire la modul de soluționare va fi trimis pe email în termen de 2 zile lucrătoare (dacă nu primiți răspuns în termen de 2 zile lucrătoare trimiteți email la evp@dlep-iasi.ro).


ACCESEAZĂ FORMULAR

 

 

 

 

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: