Transcrieri

Transcriere - căsătorie încheiată în străinătate

 

 ATENȚIE!

  

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.

Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

  

Acte necesare:

Certificatul de căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informații generale) eliberat de autoritățile din străinătate - original și două copii xerox;

Traducerea legalizată a certificatului de căsătorie - original și copie xerox;

Certificatele de naștere ale soților - copii xerox;

Actele de identitate ale soților (carte de identitate / carte provozorie de identitate sau pașaport cu domiciliul în străinătate) - copii xerox;

Declarația notarială a ambilor soți cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original;

 

Convenția matrimonială este obligatorie pentru toate căsătoriile încheiate începând cu data de 01.10.2011

Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales;

Hotărârea de divorț sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară, dacă este cazul - copie xerox;

Taxa de 12 lei - se achită la casieria Stării Civile;

Taxa D.J.E.P. de 40 lei - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

Procură specială autentificată:   

- făcută la notar public, în țară;
 


- făcută în străinătate - la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin   traducere legalizată în România) sau  - la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;

- Act identitate mandatar-original și copie.

 

 

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL