DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Diverse

Livret de familie#1

Livret de familieACTE NECESARE

 • Certificat căsătorie / naştere mamă / tată, după caz şi copie xerox;
   
 • Acte identitate soţi / părinte, după caz şi copie xerox;
   
 • Certificat /e naştere copil/copii şi copie xerox;
   
 • Sentinţă desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;
   
 • Certificat deces soţ / soţie şi copie xerox, dacă este cazul;
   
 • Documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz şi copie xerox;
   

* Procură specială, copie act identitate mandatar şi copie xerox, dacă este cazul.

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text