DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil
Legea nr. 52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația publică
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
O.U.G. nr. 97/2005 (republicată) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridical contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activității de eliberare a cărților de identitate, procedura de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate actuale, precum și aspectele privind termenele de valabilitate a acestora
H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat
Legea nr. 119/1996 (republicată) cu privire la actele de stare civilă
Legea nr. 21/1991 (republicată) cetățeniei române
H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
 
 
 
 
Codul muncii - Legea nr. 53/2003 (republicată)
Codul civil - Legea nr. 287/2009 (republicată)

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text