DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Prezentare generală

 

Prezentare generală

 

 

Procesul de reformă instituţională privind descentralizarea administraţiei publice a fost marcat de profunde transformări structurale şi sub aspectul înfiinţării şi organizării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi al stabilirii atribuţiilor acestora.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Iaşi denumit „Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 572 din 28.12.2004, ca o instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a fost constituit în temeiul art. 1 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost constituită prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei a Municipiului Iaşi.

Având în vedere particularităţile evidenţiate în demersurile privind transferul competenţelor de la structurile centralizate ale Ministerului Administraţiei şi Reformei Administrative la autorităţile administraţiei publice locale, s-a impus adoptarea măsurilor de ordin legislativ care să reglementeze atribuţiile structurilor infiinţate, în scopul asigurării cadrului funcţional al acestor structuri.

Scopul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor.

Activitatea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi se desfăşoară în interesul legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi autorităţilor statului, pe baza şi în executarea legii.

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi deserveşte locuitorii municipiului Iaşi şi ai altor 26 de comune arondate, în total o populaţie activă de aproximativ 595.000 locuitori:
 
 
 
Municipiul Iaşi
Comuna Andrieşeni
Comuna Aroneanu
Comuna Bârnova
Comuna Bivolari
Comuna Ciurea
Comuna Golăieşti
Comuna Holboca
Comuna Horleşti
Comuna Leţcani
Comuna Miroslava
Comuna Mogoşeşti
Comuna Movileni
Comuna Popricani
Comuna Probota
Comuna Roşcani
Comuna Rediu
Comuna Schitu-Duca
Comuna Ţigănaşi
Comuna Tomeşti
Comuna Trifeşti
Comuna Ţuţora
Comuna Ungheni
Comuna Valea Lupului
Comuna Victoria
Comuna Vlădeni
Comuna Voineşti

 

 

Direcţia îşi desfăşoară activitatea în 2 sedii diferite:

Serviciul Stare Civilă, Compartimentul Resurse Umane, Administrativ şi Compartimentul Financiar-Contabilitate funcţionează în imobilul din Iaşi, str. Vasile Alecsandri, nr. 8;

Serviciul Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară activitatea în Iulius Mall, Bdul Tudor Vladimirescu, etaj 2;

În ambele locaţii există câte o casierie la care cetăţenii pot plăti taxele necesare în vederea obținerii documentelor de stare civilă şi actelor de identitate.

Arondarea localităților din județul Iași  - click aici

 

 

 

 

 

Legături utile

 

 

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text