Comunicate de presa

Începem campania de punere în legalitate a elevilor şi studenţilor din căminele ieşene#1

Începem campania de punere în legalitate a elevilor şi studenţilor din căminele ieşene


"Începând cu data de 19.09.2018 Serviciul de evidenţă a persoanelor demarează acţiunea de punere în legalitate a elevilor şi studenţilor cazaţi în incinta căminelor liceelor şi universităţilor ieşene. Concret, ne vom deplasa în 56 de unităţi de cazare din municipiul Iaşi astfel încât persoanele vizate să nu mai vină personal la sediul nostru întrucât 
d
epunerea cererii şi eliberarea vizei de reşedinţă(aplicată pe verso) se va desfăşura prin intermediul administratorilor de cămine. Estimăm că vom procesa peste 13.000 de cereri." - Marius Bodoga - director executiv DLEP Iaşi.

Stabilirea reşedinţei este gratuită. Nu se mai percepe taxa extrajudiciară de timbru de 5 lei.

Tabel planificare cămine 2018-click aici


Pentru informaţii suplimentare stăm la dispoziţia administratorilor de cămine la telefon 0332/803160, interior 11 sau email evp@dlep-iasi.ro.


Anexăm în sinteză prevederile H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români:

ART. 89
(1) Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), în rubrica din Cererea pentru stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, vor fi menţionate datele administratorului imobilului, care va semna şi va aplica ştampila administraţiei.

(3) Studenţii cazaţi în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor, sens în care se completează tabelul întocmit potrivit modelului prevăzut în 
anexa nr. 20.

Model cerere stabilirea reşedinţei anexa nr. 19 - click aici

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL