Comunicate de presa

Anunț concurs - îngrijitor - 13.07.2018#1

Anunț concurs - îngrijitor - 13.07.2018

 

Rezultate finale  vezi aici

Rezultate proba practică  vezi aici

Proces Verbal selecţie dosare   vezi aici

 

Direcţia Locală de Evidenţa Persoanelor Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
- îngrijitor - 1 post la Compartimentul Administrativ, conform H.G. 286/23.03.2011

Concursul se va desfășura astfel:

          - Proba practică în data de 13.07.2018, ora 10:00

          - Proba interviu în data de 17.07.2018, ora 10:00

 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului - cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

Condiții specifice:

          - minim studii generale absolvite;

          - vechime în muncă de minim 3 ani;

          - experiența în domeniu constituie un avantaj;

 

Candidații vor depune dosarele de participare la sediul Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iași din str. Vasile Alecsandri, nr. 8.

 

 

Ultima zi de depunere a dosarelor este 06.07.2018.

 

Selecția dosarelor va avea loc în data de 10.07.2018.

 
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei din str. Vasile Alecsandri nr. 8, la Biroul Resurse Umane, Logistică, telefon 0232.215.240.

 

 

Acte necesare pentru constituirea dosarului de concurs:

- cererea de înscriere la concurs;

- copia actului de identitatre;

- curriculum vitae, după modelul european din H.G. 1021/2004;

- copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

- cazierul judiciar;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- recomandare de la ultimul loc de muncă sau instituție de învățământ.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL