Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Comunicate de presa

Procedură pentru înregistrarea deceselor, în perioada stării de urgență#1

Procedură pentru înregistrarea deceselor, în perioada stării de urgență


Având în vedere prevederile Decretului nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și Radiogramei DEPABD nr. 3220908/15.04.2020 s-au stabilit următoarele reguli privind declararea și înregistrarea actelor de deces pe perioada stării de urgență:1.Medicul care a constatat decesul/persoana desemnată la nivelul Spitalului/unității medicale/serviciului de medicină legală/medicul de familie aflat pe raza municipiului Iași va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate (e-mail, fax), certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului/dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia, în lipsa actului de identitate.

2.Ofițerul de stare civilă competent va înregistra decesul și va transmite unității medicale, tot prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate, adeverința de înhumare/încinerare, document care va fi înmânat aparținătorului defunctului.

Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro