DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Casatorii

Căsătoria între cetăţeni români#1

Căsătoria între cetăţeni români


Înainte de întocmirea dosarului de căsătorie vă recomandăm să citiţi Ghidul încheierii căsătoriei civile.ACTE NECESARE

Acte identitate valabile ale ambilor soţi (original). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul  sau reşedinţa în municipiul Iaşi;

Certificate de naştere ale viitorilor soţi
 (original);   

Certificate medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă «se poate căsători»; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii şi trebuie să poarte sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă; 

Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori
 
(fotocopie); martorii vor prezenta actele de identitate în original în ziua oficierii căsătoriei;

După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

•   Certificatul de deces al soţului/soţiei în original a certificatului  de căsătorie;

•   Sentinţa de divorţ definitivă(irevocabilă) în original;

•   Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original;

•    Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă) în original.

 

ATENȚIE

Cetățenii români care domiciliază pe teritoriul României nu se pot legitima decât cu carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin.

 

PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ŞI VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR !
 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text