DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Comunicate de presa

În atenția românilor din diaspora-avantajele extraselor multilingve de pe actele de stare civilă#1

În atenția românilor din diaspora-avantajele extraselor multilingve de pe actele de stare civilă

 

Serviciul de Stare Civilă Iaşi eliberează, la cerere, extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012).

"Cetățenii români din diaspora au posibilitatea de a solicita extrase multilingve eliberate în condiţiile Convenţiei nr.16. Aceste documente sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă și se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei. In anul 2019 au fost eliberate 762 de extrase multilingve cu 55 % mai multe decât în anul anterior" - Marius-Constantin Bodoga

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv poate fi adresată S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale:

a) care are în păstrare actul de stare civilă;

sau
b) de la locul de domiciliu / reşedinţă al solicitantului.

 

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

 


Statele semnatare ale Convenţiei nr.16 sunt următoarele:

Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Turcia.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text