Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Comunicate de presa

Anunț concurs - inspector principal si referent superior - 25.11.2019

 

Direcţia Locală de Evidenţa Persoanelor Iaşi organizează concurs în data de 25.11.2019, ora 1000 - proba scrisă, iar interviul nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad principal, la Compartimentul Verificări, Furnizări Date, Secretariat - Serviciul Evidența Persoanelor și referent clasa III grad superior la Compartimentul Informatic.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediu instituției din Iaşi, str. Vasile Alecsandri nr.8 – Compartimentul Resurse Umane, Administrativ în perioada 25.10 - 13.11.2019.

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs potrivit art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 - Codul Administrativ.

 

 

Condițiile specifice de participare la concurs pentru funcția publică de inspector clasa I grad principal la Compartimentul Verificări, Furnizări Date, Secretariat - Serviciul Evidența Persoanelor:


- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, conform art.386 lit.A din O.U.G. nr.57/2019 - Codul Administrativ;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

- cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu;

 

 

Condițiile specifice de participare la concurs pentru funcția publică de referent clasa III grad superior la Compartimentul Informatic:

 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, conform art.386 lit.A din O.U.G. nr.75/2019 - Codul Administrativ;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

- cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu;

 

 

Cunoștințele de operare pe calculator vor fi testate în cadrul celor două probe ale concursului, proba scrisă și proba interviu.

 

Relaţiile suplimentare, actele necesare constituirii dosarului de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul direcţiei din str.Vasile Alecsandri nr. 8, la Compartimentul Resurse Umane, Administrativ, telefon 0232.244.586 int.8. 


 

 

   

Anunț concurs
| pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector și referent

     
    Acte necesare
| pentru constituire dosarelor de concurs
     
    Bibliografie
| pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de inspector
     
    Bibliografie
| pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de referent
     
    Fișa postului
| pentru postul de inspector
     
    Fișa postului
| pentru postul de referent
     

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro