Comunicate de presa

ATENȚIE ! MODIFICĂRI IMPORTANTE LA PLATA TAXELOR LA STAREA CIVILĂ


Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 105/ 2022 de modificare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, începând cu data de 2.05.2022, este obligatorie prezentarea chitanței de achitare a taxei prevăzută de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași (conform HCJ nr. 401/2021) pentru soluționarea următoarelor tipuri de cereri :

 

- Schimbare de nume pe cale administrativă – 66 lei

- Rectificarea la cerere a unui act de stare civilă - 40 lei

- Transcriere certificat/extras întocmit în străinătate - 40 lei

- Înregistrarea nașterii copilului născut în România după trecerea a 1 an de la producerea nașterii - 40 lei

- Înregistrarea divorțului produs în străinătate - 40 lei

- Înregistrarea rectificării efectuate în străinătate - 40 lei


- Înregistrarea schimbării de nume produse în străinătate - 40 lei


- Înregistrarea încetării căsătoriei prin decesul în străinătate a soțului/soției cetățean strain - 40 lei

- Înscrierea sentinței de tăgadă a paternității pronunțată în străinătate - 40 lei 

- Înscrierea sentinței de stabilire a filiației pronunțată în străinătate - 40 lei


- Înscrierea sentinței de încuviințare a purtării numelui  pronunțată în străinătate - 40 lei


Plata taxei se va face la casieria CJ Iași sau oficiile Poștale în baza bonului primit de la funcționarii de stare civilă care primesc și instrumentează tipurile de cereri menționate.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: