Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Comunicate de presa

ATENŢIE ! Noutăţi în Regulamentele de programare on-line#1

ATENŢIE ! Noutăţi în Regulamentele de programare on-line


Modul programare on-line evidenţa persoanelor

- Cetățenii români născuți în România vor depune cererea pentru eliberarea actului de identitate pe baza bonului de ordine si a programării on-line la Biroul nr. 1 şi Biroul nr. 2. Cetățenii români născuți în străinătate(altă ţară decât România) vor depune cererea pentru eliberarea actului de identitate pe baza bonurilor de ordine si a programării on-line la Biroul nr. 6.


- perioada disponibilă pentru programare 13.01.- 31.03.2020Modul programare on-line transcriere


- Este obligatorie programarea on-line pentru toţi cetăţenii români născuţi în străinătate.

- Solicitanții născuți în România și cu domiciliul în municipiul Iași depun dosarele fără programare prealabilă.

- Cetățenii români născuți în străinătate vor depune cererile de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă proprii şi ale copiilor minori în baza programării online. Cererile pot fi depuse personal, prin reprezentanții legali sau prin împuterniciți cu procură specială.

- Cetățenii care au dobândit sau redobândit cetățenia în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române vor depune cererile numai personal sau prin reprezentant legal (după caz) în conformitate cu prevederile art.41 - alin.5^4 din Legea 119/1996.


- Programarea este alocată pentru transcrierea unui singur certificat / extras de stare civilă al unei persoane. O persoană poate depune o singură cerere pe zi. Prin excepție, în cazul familiilor cu mai mulți minori se face o singură programare pentru toți copiii.


- Nu se transcrie certificatul de căsătorie concomitent cu transcrierea certificatului de naștere. al titularului. Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise ulterior transcrierii certificatului de căsătorie al părinților, în baza unei programări separate. 

 - Perioada disponibilă pentru programare 13.01.- 31.03.2020

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL