Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Comunicate de presa

Campania  PRIORITATE LA IDENTITATE  - ediţia a VIII-a -#1

Campania PRIORITATE LA IDENTITATE - ediţia a VIII-a -


Începând din 21.02.2019 instituţia noastră va desfăşura ediţia a VIII-a a Campaniei PRIORITATE LA IDENTITATE! cu scopul punerii în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a cetăţenilor din comunele arondate.

Prin intermediul staţiei mobile ne vom deplasa, conform planificării anexate, în fiecare din cele 26 de comune arondate pentru a prelua cereri de eliberare a actului de identitate şi a certificatelor de stare civilă pierdute sau deteriorate.


Grup ţintă:

           Campania se adresează  persoanelor care:
- au actul de identitate expirat sau urmează să le expire în următoarele 6 luni;

 -  au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;

- au actul pierdut, furat, deteriorat;

 -  şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;

 -  nu deţin certificate de stare civilă sau sunt pierdute, deteriorate;

 -  s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;

 -  au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.


Procedură:


- Planificarea acţiunilor în comune, informarea autorităţilor locale şi a Poliţiei în vederea mediatizării;

- Deplasarea salariaţiilor DLEP cu staţia mobilă(aparat foto, laptop, cereri, etc) în vederea preluării cererilor şi a imaginii necesare în vederea eliberării actelor de identitate;

- Actualizarea Registrului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi emiterea actelor de identitate;


- Predarea actelor către secţia de poliţie în vederea înmânării solicitantului.

 
Activităţi integrate în campanie:

Acţiuni de informare în unităţile de învăţământ din comunele planificate;


Acţiuni de punere în legalitate şi control în unităţile medicale, de protecţie socială;


Campanie de informare(afişe, pliante, audienţe) la sediul autorităţii locale cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor pe linie de stare civilă şi acte de identitate.


Campania în cifre – cele 7 ediţii anterioare:
Număr deplasări: 79;

Kilometri parcurşi: 5.300;
Persoane puse în legalitate: 10.911;
Comune vizate: 26/ediţie


Planificarea comunelor în anul 2019

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro