Comunicate de presa

Important pentru cetăţeni români din diaspora care doresc obţinerea unui nou act de identitate#1

Important pentru cetăţeni români din diaspora care doresc obţinerea unui nou act de identitate


Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri. 
Solicitarea se poate face cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

În conformitate cu prevederile H.G. 1375/2006, art. 45:

 
(1) În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială* obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

* art IX din Legea nr. 1/2017 a eliminat taxa consulară pentru procură specială ("redactarea şi autentificarea unui înscris")

(2) Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.


(3) În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.


(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.


Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: