DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Decese

Eliberare certificate de deces la cerere (duplicate)

DECESE

 

Eliberarea, la cerere, a certificatului de deces (Duplicat)


Certificatele de deces se eliberează la cerere membrilor familiei, persoanelor îndreptăţite și altor persoane care  justifică, cu documente, un interes legitim (concubina/concubinul care dovedește conviețuirea cu decedatul/decedata, persoana care s-a ocupat de înhumare și dovedește cu documente, persoane care au încheiat documente cu decedatul și pentru a căror valorificare este necesar certificatul) cu aprobarea primarului                  


Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:

1. la primăria care are în păstrare actul de deces;

2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

1. Cerere tip, se obţine de la ghişeu sau se descarcă »AICI« - se semnează în momentul depunerii 

2.Actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, după caz, original

3. după caz, copii după certificate de stare civilă care atestă legătura de rudenie cu persoana decedată sau documente care atestă calitatea de persoană îndreptățită sau care justifică un interes legitim

 4. în cazul în care se solicită certificatul prin împuternicit, se va prezenta o procură specială autentificată de către un notar public din România sau străinătate în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de deces de la starea civilă”.

În cazul în care procura specială este întocmită la un notar din străinătate, în funcție de țara în care a fost întocmită, aceasta trebuie 

apostilată conform Convenţiei de la Haga (în cazul statelor semnatare ale acestei convenţii) sau supralegalizată ( în cazul statelor care nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga)

Procura specială poate fi întocmită și la Ambasada sau Consulatul României din ţara în care se află solicitantul

5. taxă procesare dosar - 20 lei - modalități de plată - click aici

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text