DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Formulare tipizate

Declaraţie de primire in spatiul locativ al proprietarului, prin mandatar

 
 
 
 
 
Anexa 6
declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar
Timp mediu de completare:
2 min.
Motiv colectare date:
Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art.9 alin.(3) din O.U.G. nr.97/2005 / art.I pct.5 din O.G. nr.12/2023 și art.22 din Normele metodologice din 10.03.2021 de aplicare a dispozițiilor O.U.G. 97/2005

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text