Vize de resedinta

Viza de Reşedinţă

 

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.


Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.


ATENŢIE: Conform art.86 alin.1 din H.G.295/2021, cererea pentru stabilirea reşedinţei se depune personal.


Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.ACTE NECESARECererea pentru înscrierea în actului de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei.

Se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 3 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.


Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei


∎ Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original si fotocopie) - click pentru lista documentelor
IMPORTANT


a) Dacă solicitaţi viza într-o locuinţă aparţinând unei alte persoane fizice:

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.


b) Dacă solicitaţi viza într-un cămin studenţesc:

Cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului Căminului, care semnează şi aplică ştampila.

Se prezintă carnetul de student vizat pe anul în curs  sau o adeverinţă de student.


c) Dacă solicitaţi viza într-un cămin aparţinând unei unităţi economice:

Cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului Căminului, care semnează şi aplică ştampila.

Se prezintă adeverinţa de salariat, după caz.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: