DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Informații de interes public

 

Accesul la informații de interes public
Responsabil:
Cătălin MIHĂESCU
 
E-mail:
juridic@dlep-iasi.ro
 
Telefon:
0232.410.314, 0232.244.586  - int. 8

 

 

 

 

 

Documente de interes public și documente produse/gestionate de instituție
 
Anticorupție și integritate
 
Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2021-2025
Planul de integritate pentru implementarea SNA
Dispoziţia şi declaraţia de asumare
 
Bunuri primite cu titlu gratuit
Raport 2022
Raport 2021
Raport 2020
Raport 2019

 

 

 

 

 

Model de cerere-tip/formular - solicitare acces la informații
Model  - Formular-tip cerere de informații de interes public
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)

 

 

 

 

 

Modele de contestare a deciziei
Model  - Reclamație administrativă (1)
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)
Model  - Reclamație administrativă (2)
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)

 

 

 

 

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

 

 

 

 

 

Codul etic și de integritate
Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul D.L.E.P.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text